Kontakt

Polityka prywatności i pliki cookies

Użytkownik i Dane Osobowe

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa jest o:

 1. Użytkowniku rozumie się przez to osobę, która pozostawia swoje Dane Osobowe podczas wizyty na stronie prowadzonej przez Administratora
 2. Danych Osobowych, rozumie się przez to Dane Użytkownika, pozyskane przez Administratora za pomocą formularza kontaktowego lub też z innego źródła (np. zapytanie e-mail).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Kiljan Janusz Kiljanczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Michaliny 6, 01-988 Warszawa, NIP 1130083870. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkownik może się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail rodo@35willemikolajki.pl lub osobiście w siedzibie Administratora lub punktach sprzedaży – ul. Zagójska 7, 04-160 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora w celu:
  1. Komunikacji z Użytkownikiem w formie telefonicznej, e-mail lub sms celem
   przesłania Użytkownikowi informacji handlowej od Administratora związanej z ofertą Administratora zawartą na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora 35willemikolajki.pl polegającej w szczególności na, polegającego na przedstawianiu nieruchomości i pomocy w wyborze mieszkania na osiedlu Wille Mikołajki;
  2. Skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez Call Center;
  3. Wyegzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu;
  4. W celach statystycznych, związanych z działalnością Administratora;
  5. W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych Użytkownik wyraża także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo systemu teleinformatycznego, z którego korzysta;
  6. Tworzenia przez Administratora bazy danych Użytkowników;
  7. W innych celach określonych w Regulaminie strony internetowej oraz Polityce Prywatności.
  8. Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Administratora w formie i w celach określonych w formularzu kontaktowym. W każdym momencie zgodę tę Użytkownik może odwołać.

  Prawa Użytkownika

  Użytkownik ma prawo dostępu do Danych Osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie celów, na które została wyrażona zgoda a nadto jeśli uzna, że przetwarzamy Jego dane niezgodnie z RODO może wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Pliki cookies

  1. Administrator może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub urządzenie mobilne) Użytkownika, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się ze stroną Administratora z tego urządzenia końcowego.
  2. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z póżn. zm.) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Administrator. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisami o ochronie danych osobowych.
  3. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” ze strony Administratora, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, urządzeniach mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

  Cele wykorzystywania plików cookies

  Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:

  1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  Rodzaje plików cookies

  W ramach Serwisu stosowane są stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika;

  Ustawienia plików cookies

  Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności strony internetowej.